Veelgestelde vragen

Algemeen
Ik werk in de culturele/creatieve sector, kom ik in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage?

Je komt in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage als jouw SBI-code (zie KvK-uittreksel) voorkomt op de lijst met SBI-codes. De lijst met SBI-codes is opgenomen in de spelregels: https://zelfverzekerd.oogvoorimpuls.nl/spelregels.

Ik werk in de culturele/creatieve sector, maar mijn SBI-code staat niet op jullie lijst met SBI-codes. Kom ik nu niet in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage?

Nee, helaas niet. De doelgroep is gebaseerd op wat door het CBS wordt verstaan onder de culturele en creatieve sector.

Ik sta geregistreerd onder de verkeerde SBI-code. Kan ik mijn SBI-code veranderen zodat ik wel in aanmerking kom voor een stimuleringsbijdrage?

Neem contact op met de KvK om te zien of dat mogelijk is. Als de KvK jouw SBI-codes heeft aangepast, en jouw SBI-code komt voor op onze SBI-lijst, dan kun je een nieuwe aanvraag doen.

De regeling is bedoeld voor zzp’ers, maar ik heb samen met iemand anders een VOF. Kom ik in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage?

Ja, ook als je in een VOF zit, ben je zelfstandige zonder personeel.

Ik ga binnenkort meer premie betalen of meer bijdragen aan mijn broodfonds. Mag ik mijn toekomstige bijdrage invullen?

Dat mag alleen als de gewenste ingangsdatum gelijk is aan de datum waarop je een andere premie/bijdrage gaat betalen. Als je als gewenste ingangsdatum 01-06-2022 invult, dan vul je de premie/bijdrage in die je vanaf dat moment betaalt.

Hoe lang duurt het voordat ik de stimulansbonus van €120,- op mijn rekening heb?

De stimulansbonus wordt binnen drie weken na goedkeuring van je aanvraag uitbetaald.

Kom ik in aanmerking voor een eenmalige stimuleringsbijdrage van € 120,-?

Alleen aanvragers die op of na 1 november 2022 een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten, ontvangen na goedkeuring van de aanvraag een eenmalige stimulansbijdrage van € 120,-.

Tot wanneer kan ik een stimuleringsbijdrage aanvragen?

De regeling geldt momenteel tot en met 1 juli 2024, of zo lang budget beschikbaar is. Het budget dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is gesteld voor het toekennen van stimuleringsbijdragen aan zelfstandigen voor het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kent echter een budgetlimiet. Houd dus rekening met het op=op-principe.

Ik werk bij een verzekeraar/belangenorganisatie/branchevereniging/collectief en zou onze achterban graag op de hoogte willen brengen van het programma Oog voor Impuls en de regeling Zelfverzekerd. Is er mogelijkheid tot samenwerking?

Het is mogelijk om het programma Oog voor Impuls en de regeling Zelfverzekerd bij de achterban onder de aandacht te brengen en te promoten via de website en social media van de betreffende organisatie. Hiervoor is geen specifieke samenwerking vereist.

 

Van belang is dat er in de berichtgeving vanuit de betreffende organisatie wordt doorverwezen naar de website van Oog voor Impuls. De regeling Zelfverzekerd betreft een pilot, er kunnen daarom wijzigingen worden doorgevoerd in de spelregels en randvoorwaarden. Op onze website vinden aanvragers informatie die actueel en up-to-date is.

Is het noodzakelijk dat ik mijn eigen aanvraag indien?

Ja, wij willen dat de aanvragers dit zelf doen, in verband met de privacywetgeving.

Ik ben van plan om binnenkort een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten of deel te gaan nemen aan een crowdsurance/fonds. Kan ik nu alvast een aanvraag indienen?

Nee, dat kan niet. We beoordelen je aanvraag aan de hand van je verzekeringspolis of je bewijs van deelname aan een crowdsurance/fonds.

Mijn aanvraag is goedgekeurd en ik wil mijn bijdrage declareren. Hoe werkt dat?

Je kunt pas declareren na afloop van de aanvraagperiode (de totale periode waarvoor je een tegemoetkoming hebt aangevraagd). De instructies voor declaratie staan in de mail die je krijgt als je aanvraag is goedgekeurd.

Tussentijds declareren is niet mogelijk om de uitvoeringskosten van deze regeling zo laag mogelijk te houden. Zo blijft er meer budget beschikbaar voor versterking van de sector.

Let op: je kunt tot 12 weken na afloop van de aanvraagperiode declareren. De aanvraagperiode staat in de mail die je krijgt als je aanvraag is goedgekeurd. Zijn die 12 weken voorbij, dan kun je niet meer declareren.

Moet ik een bijdrage uit Zelfverzekerd opgeven bij mijn belastingaangifte?

Platform ACCT heeft een belastingadviseur gevraagd om hierover te adviseren.

 

Als er sprake is van een AOV-premie die fiscaal aftrekbaar is, dan moet de bijdrage uit Zelfverzekerd daarop in mindering worden gebracht. Dat komt omdat art. 3.124 Wet IB alleen aftrek toestaat voor “op belastingplichtige drukkende uitgaven”: het saldo van de AOV-premie minus de ontvangen bijdragen van Zelfverzekerd.

 

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsvoorziening van een zzp’er zijn geen bedrijfs- of beroepskosten maar zijn “uitgaven voor inkomensvoorziening” in de privésfeer. De bijdrage vanuit Zelfverzekerd is volgens die lijn ook te beschouwen als een privéaangelegenheid, en dus niet als bedrijfsgerelateerde inkomsten. De bijdrage is officieel geen schenking (ofgift), maar een tegemoetkoming voor gemaakte kosten.

 

Volgens deze analyse hoeft u de bijdrage uit Zelfverzekerd niet op te geven in uw belastingaangifte, behalve als vermindering op eventuele belastingaftrek voor een AOV-premie.

Kom ik in aanmerking voor Zelfverzekerd als ik aangesloten ben bij een crowdsurance of een schenkkring, zoals een broodfonds, of als ik vrijwillig verzekerd ben bij het UWV?

Ja. Je kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit Zelfverzekerd met een traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook met een vrijwillige verzekering van het UWV of als je aangesloten bent bij een crowdsurance of schenkkring, zoals een broodfonds. Van belang is dat de gekozen voorziening inkomen biedt bij verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Houd er wel rekening mee dat verschillende soorten voorzieningen verschillende voorwaarden en maten van zekerheid met zich meebrengen.

Zie ook: Zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering: dit zijn je opties (kvk.nl)

Zie ook: AOV’s vergelijken | Crowdsurance: Wat is het? | Zelfstandig Ondernemers

Aanvraagformulier
Ik kan naast mijn KvK-uittreksel maar één document uploaden, hoe kan ik meerdere documenten uploaden?

Je kunt op dit moment naast je KvK-uittreksel maar één document uploaden. Als je bent aangesloten bij een broodfonds, maak dan een screenshot van dat je ingelogd bent, een screenshot waaruit blijkt wat je maandelijkse bijdrage is en een screenshot waaruit blijkt hoe lang je al bent aangesloten. Plak die screenshots in een Word-document en maak daar één pdf van. 

Welk rekeningnummer moet ik invullen?

Je privérekening of zakelijke rekening. Niet het rekeningnummer van je broodfonds.

Ik betaal zowel bijdrage als contributie aan mijn broodfonds. Welk bedrag vul ik in?

Je mag de bijdrage en de contributie bij elkaar optellen.