Spelregels

In deze spelregels wordt verstaan onder een voorziening: een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Dat kan zijn bij een verzekeraar of via deelname aan een crowdsurance/fonds. 

 1. Deze regeling staat open voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Aan de hand van de SBI-code waarmee je bij de KvK bent ingeschreven, stellen we vast of je tot de doelgroep behoort. Klik op de volgende link voor inzage in de doelgroep: SBI doelgroep lijst.
 2. Je kunt een aanvraag indienen voor een bijdrage van maximaal 12 maanden in de kosten van je voorziening, als je op het moment van je aanvraag een voorziening hebt.
 3. De bijdrage is 50% van de maandelijkse kosten van de voorziening met een maximum van €50,- per maand gedurende maximaal 12 maanden. 
 4. Als je op of na 1 november 2022 een voorziening hebt geregeld, dan krijg je een eenmalige stimulansbonus van €120,-.
 5. Je mag maar één keer een aanvraag indienen, tenzij we je aanvraag afkeuren en vragen om een nieuwe aanvraag in te dienen. Je kunt dus niet meerdere keren gebruikmaken van de regeling.
 6. Aanvragen kunnen alleen via de daarvoor bestemde website worden ingediend en alleen door de aanvrager zelf. Je kunt alleen via de mail vragen stellen over de afhandeling van je aanvraag. Er is geen telefonische helpdesk.
 7. Je hoort binnen vijf werkdagen per mail of je aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Je krijgt een aparte mail wanneer je ook de stimulansbonus ontvangt. Is je aanvraag goedgekeurd, dan staan in de bevestigende mail instructies over hoe je de bijdrage kunt declareren. Je ontvangt de bijdrage na afloop van de periode waarop je aanvraag betrekking heeft.
 8. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld bij de behandeling van de aanvraag. Die bijdrage verandert daarna niet meer. Stijging of daling van de kosten van je voorziening blijven buiten beschouwing. 
 9. Je kunt tot 12 weken na afloop van de aanvraagperiode je bijdrage declareren. Na 12 weken vervalt de mogelijkheid tot declaratie. 
 10. De verzekeringspolis of het bewijs van deelname aan een crowdsurance/fonds en een bewijs van betaling van de premie of bijdrage vormen de basis voor de steekproef na declaratie. 
 11. Aanvragers kunnen verzocht worden om mee te werken aan, onder andere, algemeen onderzoek op het gebied van arbeidsvoorwaarden in de sector of binnen de eigen beroepspraktijk. 
 12. Het loket voor aanvragen is tot 1 juli 2024 geopend.

* Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor Zelfverzekerd is beperkt. Aanvragen kunnen worden ingediend zolang er budget beschikbaar is. 

Per kwartaal kan besloten worden de Zelfverzekerd-regeling te wijzigen of te stoppen.